Платоспроможність та прибутковість: 15 антикризових кроків

Немає на сьогодні такого бізнесу, який би не був уражений впливом карантинних заходів щодо запобігання поширення COVID-19 чи впливом світової економічної кризи. Стрімке падіння попиту та продажів, проблеми з ланцюгом постачання товарів, навантаження витрат на персонал, виклики дистанційної організації бізнес-процесів, криза платоспроможності, виживання на рівні точки беззбитковості, а у багатьох – вже й значні збитки. І це тільки поверхневий зріз проблем пересічного підприємця. Кожен підприемець неодноразово замислювався над питанням, як скоротити витрати, а хтось – уже давно в процесі такого скорочення, бо час на зволікання виливається в оцифровані негативні показники.

Що потрібно робити вже зараз

Звісно, управлінський облік та ефективне управляння витратами – це теми семестрового курсу програми МBA, а не однієї статті.  Та спробуємо знання та досвід реалізувати в алгоритмі практичних кроків.

В короткостроковій перспективі для цілей  виживання бізнесу мають значення два основні показники: платоспроможність та прибутковість. Від наступних системних заходів щодо доходів та витрат залежить оптимізація фінансового результату та оборотних коштів.

 1. Перевести продажі максимально в онлайн, бо ніхто не може прогнозувати, коли закінчиться карантин, і чи не буде повторної хвилі зараження восени.
 2. Задуматися над коротко- та довгостроковим попитом. Продаж яких продуктів сьогодні, а яких продуктів завтра забезпечить не тільки регулярний дохід, а й надходження грошових коштів, бо ми пам’ятаємо, що під час кризи “Cash is king”.
 3. Оцінити можливості збільшення продажів та переглянути цінову політику, в тому числі знижки, додаткові сервіси та ін. Збільшення цін на продукти високого попиту та зменшення цін на неліквідні продукти. Якщо в короткостроковій перспективі прогнозується високий попит, спрямувати ресурси на оптимізацію продажів та генерацію притоку готівки.
 4. Планувати рух грошових коштів (cash flow) та робочого капіталу на регулярній основі. Для цього треба проаналізувати поточну дебіторську та кредиторську заборгованості в балансі, перевірити договори, переговорити з клієнтами та постачальниками щодо фактичної ситуації зі строками погашення. Регулярно контролювати заборгованість на основі прогнозів та класифікації строків виплат.
 5. Якщо графіки погашення призводять до касових розривів, обговорити з покупцями та постачальниками більш оптимальні строки оплати.
 6. Проаналізувати рівень прибутковості кожного продукту, проєкту чи видів діяльності шляхом складення P&L в розрізі фінансового результату по кожному виду з відповідним розподіленням витрат між ними. Продовжувати вести управлінський облік в розрізі центрів відповідальності, тобто в розрізі центрів доходу та прибутку та аналізувати прибутковість щомісячно.
 7. Сфокусуватися на реалізації саме прибуткових товарів та, відповідно, планувати витрати та їх подальше скорочення потрібно на основі проведеного аналізу прибутковості в розрізі видів продуктів.
 8. Для кожного продукту, на якому фокусується бізнес, проаналізувати ланцюг створення вартості: від яких функцій та витрат можна відмовитися, а які необхідні для виробництва продукту, його диференціації з огляду на конкурентів та надання цінності для покупця. Перелік функцій залишиться незмінним: виробництво, логістика, маркетинг, обслуговування, закупівлі, управляння ресурсами, технології та інфраструктура. Але аналіз по елементах витрат виявить, що  частина з них сьогодні точно не призведе до збільшення доходу завтра.
 9. Призначити відповідальних за центри витрат та ефективне використання ресурсів, як правило, по функціях. Зробити аудит договорів з постачальниками на предмет оптимізації, переговорити та перезаключити їх у бік зменшення ціни чи збільшення строків постоплат.
 10. Проаналізувати, які постійні витрати можна перевести в змінні. Які ресурси чи активи можна не купувати, а орендувати; які функції не тримати в штаті, а віддати на аутсорсинг з метою економії.
 11. Аналізувати витрати на предмет ризиків ланцюгів постачання. Якщо потенційно можуть бути перебої з постачанням та є залежність від єдиного постачальника – знайти альтернативного, особливо у випадку імпортних поставок, де затримки пов’язані із пандемією, чи у зв’язку із потенційним ростом курсу валют є високим операційним ризиком. Звісно, окрема історія для дилерів глобальних брендів та їх дочірніх компаній.
 12. Якщо є витрати, ціна на які прив’язана до курсу валюти, наприклад, оренда активів – зафіксувати курс в договорах з постачальниками.
 13. Оптимально планувати закупівлі з урахуванням потенційного попиту. Надлишки товарів та матеріалів – це вплив на платоспроможність, а не закуплені вчасно – це недоотримані виторг та прибуток.
 14. Складати прогнози бюджетів, бажано зразу: реалістичний та песимістичний сценарій. Щомісячно складати P&L з порівнянням фактичних показників з плановими, динамікою зміни показників та їх факторним аналізом – це тільки базові елементи фінансового контролінгу.
 15. У кризу вірогідність правильно спланувати доходи доволі не висока. Тому постійний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, загроз та можливостей, перегляд прогнозів бюджетів та своєчасне коригування витрат – це невід’ємні фактори ефективного управління.

Окремо можна довго говорити про організацію бізнес-процесів та управляння ефективністю на основі показників KPIs, про системи управління ризиками. Та в кризу ці системні підходи не легко імплементувати швидко. Головне завдання в кризу – забезпечити платоспроможність, не виключено, що ціною додаткового фінансування власниками чи зовнішніми кредиторами, якщо резервів фінансової стійкості сформовано не було. А по виходу з кризи замислитися над помилками та необхідністю якісного стратегічного планування.

Оксана Кочмарська, експертка з управлінського обліку та фінансового менеджменту, випускниця програми МВА Единбурзької бізнес-школи 

 

Добавить комментарий