Концесія як вид інвестування

З 20 жовтня 2019 року в Україні діє Закон України «Про концесію» («Закон»), який мав на меті удосконалити правове регулювання концесійної діяльності та врегулювати умови залучення приватного капіталу до управління державним та комунальним майном. Протягом перших півроку після прийняття Закону вже були досить успішно проведені концесійні конкурси щодо стратегічних морських портів «Ольвія» та «Херсон». Розглянемо більш детально, що собою являє концесія, та які переваги можуть отримати приватні інвестори від концесійної діяльності.

Концесія є формою державно-приватного партнерства, за якою держава чи місцева громада надає приватному інвестору (концесіонеру) за плату права на створення, будівництво та управління об’єктом концесії на певний строк; при цьому концесіонер, самостійно несе комерційний ризик за проектом. Найбільш масштабними концесійними проектами в сучасному світі є тунель під протокою Ла Манш, Міжнародний аеропорт Кай Так у Гонконзі та канадська автомобільна дорога 407 Express Toll Route.

Інвестиція в майбутнє

Концесія популярна, в першу чергу, у інфраструктурних проектах – будівля доріг, аеропортів, портів, модернізація портів та терміналів тощо. На практиці це виглядає наступним чином: інвестор вкладає кошти в, наприклад, побудову автомобільної дороги і після її завершення буде отримувати плату за проїзд по ній. При цьому дорога перейде у власність держави, а доходи отримуватиме інвестор, заробляючи на реалізації свого проекту. Таким чином, держава може успішно використовувати концесії для розбудови інфраструктури в умовах дефіциту бюджетних коштів без збільшення державного боргу.

Звичайно, в Україні є безліч юридичних механізмів організації процесу приватного інвестування – це і спільна діяльність, і створення спільних підприємств, і корпоратизація. Однак, останнім часом все більше уваги приділяється концесії. Зокрема, українські морські порти, частину яких уже передали в концесію, – дуже привабливі інвестиційні об’єкти саме в контексті концесії, оскільки процедура їх приватизація набагато складніша.

Чому це вигідно

Механізм концесії передбачає ряд переваг для інвестора. Так, концесія дозволяє не проходити процедуру державної приватизації (переговори про концесію може ініціювати сам інвестор) та вкладати кошти траншами поступово, а не одразу перераховувати усю суму за купівлю державного підприємства.

Новий Закон усунув суперечності в галузевому законодавстві, оскільки до набрання ним чинності, окрім базового Закону України «Про концесії», зберігали чинність ще декілька законів, що регулювали окремі питання здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії. До того ж окремі процедурні питання державно-приватного партнерства були врегульовані низкою підзаконних нормативно-правових актів, які часто суперечили один одному.

Процедури, гарантії та можливості

Закон також встановив чіткі процедури ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення концесії, процедуру проведення концесійного конкурсу та вибору концесіонера. Такий вибір відбувається  у відповідності до кращих міжнародних практик (зокрема, законодавцем було використано «Типові законодавчі положення щодо проектів у сфері інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел», розроблені ЮНСІТРАЛ).

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СТАТЬЕ БЫЛО СКРЫТО. ДЛЯ ДОСТУПА, ПОЖАЛУЙСТА |

Добавить комментарий