Залученість персоналу в умовах невизначеності

Постійні та стрімкі, швидкі та тривалі, глобальні та локальні зміни відбуваються в усіх сферах життя та діяльності людини, суспільства, країни, світу. Зміни створили реальність, де нестабільність стала новою нормою життя. Серед ключових факторів, що зумовлюють ці зміни, можна виділити три основних.

Технологічний прогрес. Технології змінюють методи ведення бізнесу та взаємодії, а автоматизація/роботизація забирають одні робочі місця/посади та створюють інші.

Демографічні зміни. Населення у світі стрімко зростає і старішає, робоча сила стає дедалі різноманітнішою. Компаніям все складніше залучати та утримувати найкращі кадри за умови необхідності одночасно працювати з декількома поколіннями та численними культурними прошарками.

Геополітична нестабільність. Політичні та воєнні конфлікти підтримують «напругу» у світі. Глобалізація стирає межі між країнами. Робоча сила та капітал переміщуються у місця з більш сприятливими умовами.

Ці та інші фактори змушують бізнес шукати відповіді на непрості запитання: Як керувати компанією у часи нестабільності? Як адаптуватися до цих змін та використати їх собі на користь?

Цікаво, що за результатами спільного дослідження EY та Kyiv Post «Стратегічні перспективи ринку праці України – 2017» 74% респондентів очікують на зростання бізнесу протягом наступних трьох років. Серед найбільш згадуваних факторів, що можуть вплинути на бізнес в Україні протягом указаного періоду, респонденти зазначили (у порядку спадання частоти) політичну нестабільність, законодавче регулювання, демографічні зміни та технології.

Також, згідно з результатами Огляду для перших осіб компанії (CEO Survey), проведеного EY,  управління персоналом та залученістю (people issues) є одним із пріоритетних бізнес-викликів для CEO. Адже бізнес – це люди, а залучені люди –  запорука успішного бізнесу. Отже, все починається з людей, яких об’єднують спільні цінності та висока мета, та які готові докладати зусиль задля її досягнення.

Управління залученістю є пріоритетом кадрової політики №1 відповідно до результатів «Загальногалузевого огляду заробітних плат та компенсацій», кадрової політики і практики, EY, 2017. Даний аспект вказали як найважливіший понад 60% компаній-учасниць дослідження. Що слід робити компаніям для підвищення рівня залученості персоналу?

Об’єднувати співробітників мотивуючою метою

У сучасному світі матеріальні цінності є важливими, проте не визначальними для персоналу. Співробітники, особливо молоде покоління, все частіше замислюються над тим, чи їхня щоденна праця приносить користь суспільству та змінює світ на краще.

Згідно з даними глобального дослідження EY та HBR «Business case for purpose», переважна більшість керівників вважають, що чітко визначена спільна мета визначає рівень задоволеності співробітників, впливає на здатність компанії ефективно адаптуватись до змін навколишнього середовища та допомагає підвищити лояльність клієнтів (89%, 84% та 80% респондентів відповідно). Крім того, компанії, що мають визначений та усвідомлений сенс існування, є фінансово більш успішними (див. рис. 1)

boichenko1

 

Водночас, відповідно до результатів цього дослідження, лише 46% компаній мають чітко визначену мету існування, 44% знаходяться в процесі її розробки, інші 10% взагалі не розуміють її важливості для бізнесу.

Мотивуюча місія має охоплювати 3 ключові компоненти: люди (people), планета (planet) і прибуток (profit). При цьому слід пам’ятати, що для її успішної реалізації необхідні «правильні» співробітники, які розділяють корпоративні цінності компанії.

Дослухатися до співробітників та управляти залученістю

 Залученість – це емоційний та інтелектуальний стан, що мотивує, стимулює і надихає працівників виконувати свою роботу з максимальною самовіддачею, незалежно від їхнього віку, статі та умов роботи в компанії.

Особливо гостро сьогодні постає питання управління залученістю, що може бути пов’язане з усе більшою представленістю покоління Y на ринку праці, яке, за результатами чисельних досліджень, є найменш лояльним і готове змінювати роботодавця кожні три роки й навіть частіше. Цікаво, що особливості роботи з поколінням Y були названі серед основних причин, які ускладнюють залучення і утримання талантів.

Незважаючи на те що 88% респондентів в Україні відчувають різницю у ставленні до роботи кандидатів різних вікових поколінь, лише 58% компаній адаптують свої підходи до управління персоналом для них.

Як управляти залученістю

Спершу слід визначити її рівень. EY розробила власну методологію оцінки рівня залученості, згідно з якою вона має 4 прояви (див. рис. 2):

  1. Як почувають себе співробітники (індекс емоційної залученості).
  2. Як діють залучені співробітники (індекс діяльної залученості).
  3. Як компанія підтримує своїх співробітників (індекс підтримки).
  4. Які бізнес-результати отримує компанія від управління залученістю (індекс віддачі) .

boichenko2Дані, отримані в результаті проведення чисельних досліджень серед компаній різних галузей, дозволяють нам визначити, які саме фактори (драйвери) найбільше впливають на кожен із вищеназваних індексів. Високий індекс емоційної залученості спостерігається в організаціях, в яких співробітники пишаються своєю компанією та роботою, яку виконують, а також відчувають, що їхній внесок у розвиток бізнесу є цінним.

За  даними компанії EY, в Україні на значення індексу діяльної залученості найбільше впливають такі фактори, як готовність співробітників докладати додаткових зусиль задля успіху компанії, їхня наполегливість у досягненні цілей і розвиток себе та колег.

Індекс підтримки визначається передусім тим, наскільки компанія готова слухати своїх співробітників, відкрита до нових ідей та передових практик, підтримує ефективну співпрацю та комунікацію, а також визнає досягнення своїх співробітників.

Як показує практика, компанії з високим рівнем залученості співробітників мають кращі бізнес-результати, а саме – нижчий рівень плинності кадрів та абсентеїзму, тоді як ефективність співробітників і частка лояльних та задоволених клієнтів – вище.

Отже, в умовах безперервних змін та стрімкого розвитку технологій люди та їхня мотивація до роботи є головною передумовою та запорукою успіху бізнесу. Щоб залишатися успішними в сучасних умовах нестабільності, компаніям слід зосередити зусилля на об’єднанні співробітників чітко визначеною та мотивуючою місією, дослухатися до них і підтримувати високий рівень залученості, звертаючи увагу на найбільш важливі для них фактори.

Олена Бойченко, директор практики People Advisory Services, компанія EY в Україні

Добавить комментарий