Конкурентна боротьба за європейського покупця

Конкуренція – основний механізм ринкової економіки, що стимулює компанії продавати товари та надавати послуги, яких потребують споживачі. Це заохочує інновації та знижує ціни. Європейська комісія стверджує: для того щоб ринок функціонував ефективно, конкуренція потребує постачальників, які не залежать один від одного і мають конкурентний вплив з боку інших постачальників. Від конкуренції виграють як споживачі, так і постачальники.

Споживачі отримують широкий вибір товарів та послуг, зниження цін, а також інформацію про формування ціни. Наприклад, Директива №98/6/ЄС щодо захисту прав споживачів при вказівці цін на продукцію, яку пропонують споживачам, вимагає від продавця використовувати єдині методи розрахунку вартості товару, атакож встановлює його обов’язок зазначати ціну з ПДВ та іншими податками.

Вплив споживачів

За словами члена Бергенського центру конкурентного права та економіки Ігнасіо Еррера Анчустегуі, конкуренція має значний вплив надобробут споживачів. Споживач українах Європейського союзу відрізняється від споживачів інших країн своїм впливом на ринок. Існує велика кількість нормативно-правових актів, які захищають споживача в різних практичних ситуаціях. До них належать Директива №1999/44/ЄС щодо певних аспектів продажу споживчих товарів та пов’язаних з цим гарантій, Директива №93/13/ЄС про недобросовісні умови у споживчих контрактах, Директива №2006/123/ЄС щодо послуг на внутрішньому ринку, Директива №2011/83/ЄС про права споживачів та ін. Для прикладу, Директива №1999/44/ЄС щодо певних аспектів продажу споживчих товарів та пов’язаних з цим гарантій зобов’язує продавця доставляти товари, що відповідають договору та таким вимогам:

  • опис товару збігається з його зовнішнім виглядом;
  • товар підходить для певної мети споживача, якщо продавець знав цю мету на момент укладення договору;
  • товар відповідає цілям, для яких товари зазвичай продаються;
  • товар відповідає якості, яка ставиться для цієї або аналогічної групи товарів.

Продавець несе відповідальність перед споживачем за будь-яку невідповідність, яка існує на момент доставки товару. Директива запроваджує ієрархію засобів захисту, доступних споживачеві через відсутність відповідності. По-перше, споживач може вимагати, щоб продавець безкоштовно відремонтував або замінив товар. По-друге, у споживача є право розірвати договір або, за його вибором, вимагати відповідного зниження ціни. Однак споживач не може відмовитися від договору, якщо недоліки товару є незначними. Директива встановлює кілька правил щодо гарантій на товари, продані споживачам. Гарантії повинні бути надані у письмовій формі або за допомогою іншого носія інформації на вимогу споживача. Держави-члени можуть передбачити, що такий письмовий документ повинен бути складений однією або декількома офіційними мовами відповідної держави-члена.

Також постачальникам продукції в країнах Європейського союзу варто знати, що у 2012 р.Європейська комісія прийняла порядок денний діяльності споживачів, який визначає ключові заходи, необхідні для розширення можливостей споживачів та максимізації їх участі на ринку. Порядок денний окреслює стратегічне бачення споживчої політики у довгостроковій перспективі. Документ складається з 62 пунктів дій, що розділені на 4 групи:

  • сприяння безпеці споживачів;
  • розширення знань про права споживачів;
  • посилення дотримання прав споживачів;
  • інтеграція споживчих інтересів у галузі економіки та політики.

Крім того, країни Євросоюзу працюють над розширенням можливостей споживачів, оскільки це доступність до будь-якої інформації, що стосується товарів та послуг, а також забезпечення ефективних засобів відшкодування збитків. Споживач українах Європейського союзу має дійсно потужний вплив на постачальників і саме він визначає ціну, якість та інновації товарів та послуг.

 Конкурентна боротьба

Конкуренція стимулює постачальників працювати більш ефективно, гарантувати безпеку та якість продукції і використовувати інновації у своїй діяльності. Американський журнал Forbes наводить яскравий приклад впливу конкуренції на розвиток бізнесу усвіті. У 1990 р.було мало людей, які використовували мобільні телефони. Коли продукція почала розвиватися завдяки Nokia, рівень продажів також значнозріс. Пізніше компанія Apple вирішила запустити упродаж сенсорні телефони. IPhone створив величезний попит на ринку смартфонів, і цей ринок тоді захопив Samsung. Компанія Samsung зосередилась на модернізації продукту та продовжувала додавати щомісяця нові товари. У свою чергу, Apple обрав аналогічну позицію,і сьогодні ми маємо широкий асортимент будь-яких смартфонів за різною ціною.

У країнах Євросоюзу здійснюється не тільки політика захисту прав споживачів, але йполітика, яка сприяє або підтримує рівень конкуренції на ринку. Вона включає в себе заходи, що безпосередньо впливають на поведінку підприємств та структуру промисловості. Мета конкурентної політики в частині діяльності постачальників – це підвищення економічної ефективності та економічного розвитку Європейського союзу. Законодавча база, що стосується конкуренції, захищає малі та середні компанії, надає державну допомогу на недискримінаційній основі, забороняє угоди чи практики, якіобмежують вільну торгівлю та конкуренцію між бізнесом, контролює процес злиття і поглинання великих корпорацій, включаючи деякі спільні підприємства.

Директива №2005/29/ЄС щодо недобросовісної комерційної практики підприємців та споживачів на внутрішньому ринку містить загальну заборону недобросовісної комерційної практики щодо споживачів. Для того щоб встановити, чи є комерційна практика недобросовісною, директива використовує систему трьох різних рівнів аналізу. На найбільш загальному рівні комерційна практика вважається несправедливою, якщо вона одночасно суперечить вимогам законодавства та впливає на економічну поведінку споживача. На другому рівні директива встановлює, чи є комерційна практика оманливою або агрессивною.На останньому рівні аналізується додаток до директиви, що містить перелік практик, які вводять в оману або є несправедливими за будь-яких обставин.

 Європейські тренди

Окрім того, в Євросоюзі простежуються 4 нові тенденції у сфері регулювання конкуренції.

1.Регулювання конкуренції в цифровому світі. Європейська комісія збирає дані про потужність великих цифрових компаній.

2.Державна допомога та оптимізація податків. Єврокомісія проводить свої розслідування щодо непропорційних податкових переваг, наданих транснаціональним компаніям, а також перевіряє залучення інвестицій. За даними Європейської комісії, на даний момент здійснюється перевірка близько 700 компаній, які отримали державну допомогу від ЄС. Єврокомісія вже прийняла рішення проти Ірландії (Apple), Нідерландів (Starbucks), Люксембурга (Fiat та Amazon) та Бельгії (35 компаній). Існують й інші розслідування державної допомоги від ЄС стосовно податкових схем у Люксембурзі (наприклад, Engie та McDonald’s), Нідерландах (IKEA) та Великобританії (іноземні компанії). Це свідчить про постійний інтерес Європейської комісії до податкової державної допомоги.

3.Розслідування випадків неправдивих новин та дезінформації в мережі інтернет, які шкодять постачальникам та вводять в оману споживачів.

Нещодавно Єврокомісія розпочала публічну консультацію для збору думок від усіх сторін, які зацікавлені у вирішенніпроблеми неправдивих новин у ЄС.

4.Новий порядок захисту даних споживачів у Євросоюзіз 25 травня 2018 р. Загальний регламент ЄС про захист даних (GDPR) посилає захист персональних даних, запроваджує нові концепції, права та вимоги для компаній, які володіють цими даними.

Володіючи інформацією про порядок здійснення бізнесу в Європейському союзі, ви зможете організовувати бізнес умежах країн ЄС або принести ці знання усвою компанію в Україні.

Вікторія Поліщук, викладач KROK Business School, адвокат в юридичній компанії «Довіритель»